Trường hợp không được đổi trả, hoàn tiền.

1. Trường hợp sai địa chỉ nhận hàng. Chúng tôi sẽ lưu lại đơn hàng trong ngày hôm đó và liên lạc lại với khách hàng để đặt lại thời gian, địa chỉ và phí giao hàng. Trong khoảng thời gian này nếu không liên hệ được với khách hàng, đơn hàng sẽ bị hủy và không được hoàn lại tiền.

2. Trường hợp không liên lạc được với người nhận, hoặc người nhận đi vắng. Chúng tôi sẽ liên lạc với người gửi để xử lý. Trong khoảng thời gian này nếu liên hệ được chúng tôi sẽ giao hàng cho người nhận. Nếu không đơn hàng sẽ bị hủy và không được hoàn lại tiền.

3. Trường hợp người nhận không nhận hàng. Đơn hàng sẽ bị hủy và không được hoàn lại tiền.

4. Trường hợp không tồn tại người nhận tại địa chỉ yêu cầu. Đơn hàng sẽ bị hủy và không được hoàn lại tiền.

5. Sản phẩm bị lỗi do khách hàng gây nên.

Trong một số trường hợp như: Nếu khách bận, không ở tại địa chỉ, khách có thể ủy quyền người nhận thay.

Trường hợp được đổi, trả hàng.

1. Giao hàng không đúng thời gian theo yêu cầu và không báo trước cho khách hàng.

2. Sản phẩm không đúng chất lượng và mẫu như thỏa thuận ban đầu.

3. Sai thông điệp, lời chúc như yêu cầu đơn hàng mà không báo cho khách hàng hoặc người nhận hàng để xác nhận lại.

Cam kết chất lượng

Để đảm bảo uy tín với khách hàng và cho chính chúng tôi, tất cả sản phẩm đều được kiểm tra chất lượng trước khi giao hàng. Trước và sau khi giao hàng đều gửi ảnh cho khách xác nhận trước.

Để tránh rủi ro, quý khách vui lòng kiểm tra sản phẩm trước khi ký nhận.